(comments: 0)

© ...... กฎหมายลิขสิทธิ์ (Urheberrechtsgesetz- UrhG)

บ่อยครั้งที่เรามักได้ยินการพูดทีเล่นทีจริง ว่า “สงวนลิขสิทธิ์ (คำกริยา) นะเนี่ย” และมักได้ยินคำว่า ”ลิขสิทธิ์ (copyright คำนาม)” ซึ่งกฎหมายได้กำหนดให้งานสร้างสรรค์ชิ้นหนึ่งได้รับความคุ้มครอง และลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นทันทีนับตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงาน โดยที่อาจยังไม่ได้จดทะเบียน หรือต้องจดทะเบียนด้วยซ้ำไป ดังนั้น

ดูเพิ่มเติม

(comments: 0)

สิทธิและผลทางกฎหมายเนื่องจากการเสียชีวิต

ด้วยอาชีพล่ามและนักแปล อีกทั้งเป็นอาสาสมัครมาเป็นเวลานานกว่า 15 ปี ทำให้ดิฉันได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำและให้การช่วยเหลือแก่ภรรยาคนไทยและสามีชาวเยอรมันตั้งแต่การสมรส การเกิด การหย่า การเจ็บและการตาย ซึ่งแทบทุกเรื่องจะมีกฎหมายและข้อบังคับเข้ามาเกี่ยวข้อง
ในช่วงปีที่ผ่านมาดิฉันได้ให้ความช่วยเหลือแก่พี่ๆน้องๆชาวไทยหลายคนที่สามีเสียชีวิต และได้พบว่าปัญหาหลักของคนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเยอรมนีคือ ยังไม่รู้ถึงระเบียบการและข้อมูลที่พึงรู้ โดยเฉพาะเรื่องของสิทธิและผลทางกฎหมายเมื่อมีการเสียชีวิตของคนใกล้ชิด

ดูเพิ่มเติม