team NTO - n-t-overseas

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

team NTO

เครือข่ายคนไทยในต่างแดน(เยอรมนี)เป็นใคร

ในช่วงระยะหลังนี้ผู้อ่านคงจะได้ยินและได้เห็นชื่อของสมาคมคนไทยในต่างแดน(เยอรมนี)บ่อยมากขึ้น  แต่อาจจะยังไม่ทราบว่า สมาคมนี้คือใครและทำอะไร  หลายคนรู้จักทีมงานเครือข่ายคนไทยในต่างแดน(เยอรมนี) แต่ยังสับสนและแยกแยะไม่ได้ว่า คนนี้และคนนั้นอยู่ในสมาคมไหนกันแน่  เพราะแต่ละคนนั้นเป็นอาสาสมัครและมีผลงานที่อำนวยประโยชน์แก่ส่วนรวม เช่น เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมไทยหลาย ๆ สมาคมในต่างแดน เป็นอาสาสมัครช่วยประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการไทยและเยอรมัน  เป็นผู้มีประสบการณ์ในการดำรงชีวิตในต่างแดน  เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่รู้จักในหมู่ชุมชนคนไทยในต่างแดนมาเป็นเวลานาน
เครือข่ายคนไทยในต่างแดน(เยอรมนี)  ชื่อภาษาอังกฤษ  Network Thais Overseas ชื่อย่อ NTO  และชื่อภาษาเยอรมันคือ Netzwerk der Thailänder im Ausland เพียงแค่ชื่อของสมาคมก็แสดงความหลากหลายแล้วใช่ไหมคะ  จึงขอใช้ชื่อย่อของสมาคมเพื่อการแนะนำตัวว่า “สมาคม เอ็นทีโอ” หรือ NTO
“สมาคม เอ็นทีโอ” เป็นเครือข่ายถักทอความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยในประเทศต่าง ๆ โดยมีเป้าหมาย เพื่อร่วมกันพัฒนา และผลักดันให้เกิดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในต่างแดน รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้างศักยภาพแก่อาสาสมัครไทยในต่างประเทศ ตลอดจนสร้างอาสาสมัครรุ่นใหม่
ภารกิจของสมาคม
• ประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่ม องค์กรและหน่วยงานของคนไทยที่ทำงานให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยที่พำนักและทำงาน ในต่างประเทศ
• ประสานความร่วมมือระหว่างนโยบายของรัฐและภาคประชาชน ทั้งในประเทศไทย และประเทศปลายทางที่คนไทยพำนักอยู่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในแดน รวมทั้งจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
• ร่วมกันพัฒนาแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในต่างแดน
• ร่วมกันผลักดันให้เกิดมาตรการในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาคนไทยในต่างแดน ทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ
• ผลักดันให้เกิดองค์กรถาวร(ในประเทศไทย)ที่ทำหน้าที่ดูแล คุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนคนไทยในต่างประเทศ
• สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในเยอรมนี พร้อมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ประสบปัญหา

ดร.พัทยา เรือนแก้ว(พัท)
(ประธานสมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน-ประเทศเยอรมนี)

นักวิจัยและนักวิชการอิสระ จบปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยทำงานพัฒนาชนบทในภาคอิสานของไทย และที่ราบสูงในศรีลังกา (United Nations Volunteer in Domestic Development Service) ก่อนมาศึกษาที่เยอรมนี จบปริญญาโท และเอก สังคมวิทยา ที่มหาวิทยาลัยบีเลเฟลด เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมธาราและเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป หัวหน้ากองบรรณาธิการนิตยสารดี ปัจจุบันเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและประสานงานเครือข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนี (NTO)

รุ่งฤดี รอดเมฆ (อ้อย)
(รองประธานสมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน-ประเทศเยอรมนี)

จบสาขาบรรณารักษ์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง เป็นอาสาสมัครค่ายอาสา ม.รามฯ อาสาสมัครชุมชน ทบวงมหาวิทยาลัย เข้าทำงานที่กองบริการชุมชน กรมประชาสงค์เคราะห์ จากนั้น ย้ายมาทำงานกองเลขาธิการเเละเอกสารสิ่งพิมพ์เเละเป็นผู้ช่วยประสานงานโครงการ Liberation Religion and Cultur (for Asian and Pacific )ขององค์กรเอกชน Asian Cultural Forum on Develpment หลังเเต่งงาน ใช้ชีวิตในเวียตนาม 5 ปี เป็นอาสาสมัคร ดูเเลเด็กกำพร้า ที่ฮานอย ย้ายกลับมาเยอรมันเป็นสมาชิกสมาคมธารา ต่อมาได้รับเลือกเป็นกรรมการสมาคมธารา ปัจจุบัน อาสาสมัคร Hospizdienst เยี่ยมเยียนผู้ป่วยระยะสุดท้าย เเละเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและประสานงานเครือข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนี (NTO)

อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง (ต้อม)
(เหรัญญิก/ เว็บมาสเตอร์ www.nt-oversea.de และ www.thailife.de)

ล่าม นักแปล ครูสอนภาษาไทย-เยอรมัน และครูสอนวาดภาพ จบปริญญาตรี วิชาเอกภาษาเยอรมัน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมศิลปวัฒนธรรมไทย เฮเกา-โบเดนเซ เป็นอาสาสมัครให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่คนไทยและครอบครัวในเยอรมนี ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม"พู่ไท"ศิลปินไทยในเยอรมนี ร่วมก่อตั้งกลุ่มสุนทรีดนตรีไทยในเยอรมนี กองบรรณาธิการนิตยสารดี และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนี(NTO)

ชลัช วรยรรยง(หมู)
(เลขานุการ)

จบปริญญาโทสาขาดนตรีบำบัดจาก SRH Hochschule เมือง Heidelberg ปัจจุบันทำงานเป็นนักดนตรีบำบัดใน Psychosomatisches Fachklinik เมือง gengenbach และเป็นหนึ่งในทีมงานผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนี(NTO)

ลลิล เคอร์เลอร์
(ผู้ตรวจสอบบัญชี)

จบสาขาบัญชีจากวิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน บางมด ปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัว บริษัททัวร์ Meltemi-Reisen ที่ Fritzlar  เป็นทีมงานนิตยสารดี และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและประสานงานเครือข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนี (NTO)

อ้อย ไกสส์
(ปฏิคม)

ติดตามมารดามาอยู่เยอรมนีเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ทำงานเป็นพนักงานขายอยู่ในร้านขายอาหารและของชำจากเอเซีย เคยเป็นอาสาสมัครช่วยงานสมาคมศาลาไทย ปัจจุบันเป็นหนึ่งในผู้ประสานงานการจัดกงสุลสัญจรในบีเลเฟลด และเป็นหนึ่งในทีมผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนี(NTO)

อรณี ไฟฟ์เฟอร์ (แอ๋ม)
(เอ็นทีโอ-สวิส)

อาชีพหลักเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูก อาชีพรองเป็นครูสอนภาษาไทย(เด็กและผู้ใหญ่ )
งานอดิเรก เขียนคอลัมน์ให้นิตยสารดีแมกกาซีน,วารสารรวงข้าว และหนังสือพิมพ์ไทยต่างแดน อาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ประมาณ 5 ปีกว่า มีโอกาสได้ช่วยงานอาสาของสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ และสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย สวิตเซอร์แลนด์ รวมทั้งให้คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือเพื่อนๆ ชาวไทยในสวิตเซอร์แลนด์เป็นระยะๆ ทั้งในเรื่องชีวิตครอบครัว เรื่องส่วนตัว การเลี้ยงดูบุตรสองวัฒนธรรม และการให้คำแนะนำด้านปัญหาทางจิตเบื้องต้น(เนื่องจากเคยเข้าร่วมอบรมปัญหาด้านสุขภาพจิตจากจิตแพทย์)
ติดต่อ NTO(Switzerland) ได้ที่ oraneea@hotmail.com
เบญจมาศ คลิงเลอร์(เบญ)
(เว็บมาสเตอร์ www.nto-germany.de และ www.d-magazine.de)

อดีตครูการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดชลบุรี กลุ่มเป้าหมายพิเศษ เพิ่มศักยภาพหญิงผู้ด้อยโอกาส และผู้นำชุมชน ปัจจุบันเป็นเว็บมาสเตอร์ของนิตยสารดี เป็นอาสาสมัครให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่คนไทยและครอบครัวในเยอรมนี เป็นทีมงานกองบรรณาธิการนิตยสารดี และทีมงานผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนี(NTO) เป็นนักวิทยุสมัครเล่นไทย, เยอรมนี และอเมริกา HS6SSE/DJ5BK/KJ6RKB เป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มTaunus Relais Gruppe (สถานีทวนสัญญาณวิทยุสมัครเล่น) เป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Thailand Ham booth (การจัด นิทรรศการวิทยุสมัครเล่นไทยในต่างประเทศ) ขึ้นกับสมาคมวิทยุสมัครเล่น แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม D-STAR Thailand (วิทยุดิจิตอล ระบบ D-STAR ในประเทศไทย) ทีมงานนักวิทยุสมัครเล่นหญิง จังหวัดเฮสเซน ประเทศเยอรมนี วิทยากร พิเศษเกี่ยวกับการท่องโลกไซเบอร์(Cyberworlds) "เรื่องโลกอินเตอร์เน็ต" ให้กับนักเรียนโรงเรียน ประถมศึกษาในประเทศไทย
ทีมงานก่อตั้งสมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน เมื่อปี ค.ศ.2012


 
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü