(comments: 0)

โรคติดพนัน สุขชั่วคราว ทุกข์ถาวร

“เล่นไพ่สามวันสามคืนไม่กลับบ้าน ชอบเข้าบ่อนกาสิโน  และพนันบอล ฯลฯ ถือว่าเป็นโรคติดการพนัน ซึ่งเป็นปัญหาทางจิตเวชที่สามารถรักษาได้”
    การพนันนับเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว เฉพาะในประเทศไทยพบว่ามีคนไทยกว่า 32 ล้านคนเล่นการพนันอย่างใดอย่างหนึ่ง และจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดพบว่า คนส่วนใหญ่หรือประมาณร้อยละ 95 เป็นกลุ่มชอบเล่นพนัน (Social Gambling) และประมาณร้อยละ 5 เป็นกลุ่มที่มีปัญหาจากการพนัน (Problem Gambling) คือเล่นจนเกินจุดที่กำหนดไว้ ทำให้เริ่มมีปัญหากับครอบครัว โรงเรียน หรือการงาน และร้อยละ 1-3 เป็นโรคติดพนัน ซึ่งถือว่าเป็นการเจ็บป่วยทางจิต เพราะไม่สามารถควบคุมความต้องการการเล่นพนันได้ มีผลทำให้เสียการเรียน ล้มละลาย หย่าร้าง พูดโกหก ขี้ขโมย และบางคนอาจฆ่าตัวตายได้  ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลังจึงได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากการติดพนัน

ผู้สัมภาษณ์ พษมลวรรณ เกริกสุวรรณชัย

ดูเพิ่มเติม