projekt 2016 - n-t-overseas

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

projekt 2016

projekts
ด้วยความซับซ้อนของระบบสังคมในปัจจุบัน ทำให้มนุษย์นั้นมีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งในแง่ของประสบการณ์ การศึกษา ทัศนคติ ความเชื่อ ดังนั้น “ปัญหาในการสื่อสาร” จึงมีมาก ขึ้น ความเข้าใจกันจึงเป็นไปได้ยากขึ้น และด้วยภาวะความเร่งรีบและการแข่งขัน ก็ทำให้มีการฟังซึ่งกันและกันน้อยลง ไม่เกิดความร่วมมือกันในการทำงาน และบางครั้งก่อเกิดเป็นความขัดแย้งที่ไม่พึงปรารถนา ความแบ่งแยก ความไม่ไว้วางใจต่อกันนั้น ส่งผลต่อระบบการทำงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

นิสัยตามธรรมชาติของพนักงานรุ่นใหม่ Gen Y ไม่ชอบถูกบังคับทางความคิดและจิตใจ และไม่อดทนอยู่ในบรรยากาศที่ไม่ชอบ พวกเค้ายังอายุน้อย คนที่เก่งและฉลาด จึงมองเห็นโอกาส พร้อมที่จะเปลี่ยนงานได้ทุกเมื่อ จึงอาจกล่าวได้ว่า ปัญหาสำคัญที่องค์กรทั้งหลายต้องเผชิญในปัจจุบัน ก็คือ “ปัญหาในการสื่อสาร” นั่นเอง

ค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกสมาคม NTO คนละ 199,00 ยูโร
-ค่าที่พักห้องคู่พร้อมอาหารเช้า คืนวันที่ 3 และ 4 มิถุนายน2559
-ค่าลงทะเบียนและ แพ็คเกจรวมค่าห้องประชุม อาหารมื้อเที่ยง น้ำดื่ม และชา กาแฟ ขนมช่วงเบรคของวันที่ 4 และ 5 มิถุนายน

ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สนใจทั่วไป 219,00 ยูโร
-ค่าที่พักห้องคู่พร้อมอาหารเช้า คืนวันที่ 3 และ 4 มิถุนายน 2559
-ค่าลงทะเบียนและ แพ็คเกจรวมค่าห้องประชุม อาหารมื้อเที่ยง น้ำดื่ม และชา กาแฟ ขนมช่วงเบรคของวันที่ 4 และ 5 มิถุนายน

รับสมัครเพียง 20 คน
**รับสมัครทางอีเมลตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้สมัครและโอนเงินค่าสมัครก่อน)

ขอรับใบสมัครและขอรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่ นฤมล(หน่อย) usa.schwind@gmail.com
 
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü