(comments: 0)

Europa wird alt ยุโรป แก่ลง (ๆ)

เรื่องน่ารู้ใน ”ดี” ฉบับนี้ ขอนำบทความ หัวข้อ  Europa wird alt  มาอ่านกัน  เป็นบทความสั้น อ่านเข้าใจง่าย สำหรับผู้สนใจเรียนภาษาเยอรมัน  ย่อจากต้นฉบับ ชื่อ Alterndes Europa  (ยุโรปที่แก่ลงๆ)    บทความนี้เกี่ยวกับ die Veränderung,-en ความเปลี่ยนแปลง der Bevölkerung in Europa ของประชากรในยุโรป,  die Auswirkung,-en auf  ผลกระทบต่อ  das Sozialsystem,-e ระบบสวัสดิการทางสังคม และ die Lösung des Problems   ทางแก้ปัญหา     
(ตัวพิมพ์หนา ในภาษาไทย คือคำแปล ตรงกับคำตัวพิมพ์หนาในภาษาเยอรมัน)
Europa wird alt
Die Bevölkerung in Europa verändert sich: Die Frauen bekommen weniger Kinder und alle werden älter. Diese Entwicklung hat große Auswirkungen auf die Sozialsysteme. Die Politik muss auf die Veränderungen reagieren.‎

ดูเพิ่มเติม

(comments: 0)

Der Ton macht die Musik “จะพูดจาปราศรัยกับใครนั้น อย่าตะคั้นตะคอกให้เคืองหู” (สุภาษิตสอนสตรี สุนทรภู่)

Musik ดนตรีเป็น ศิลปะแขนงหนึ่งที่บ่งบอกถึง Gemeinsamkeiten ความเหมือนและ Unterschiede  ต่างกันในแต่ละวัฒนธรรม  เพราะมนุษย์ Der Mensch ist ein Kulturwesen. เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวัฒนธรรม ที่ Durch die Künste ใช้ศิลปะสาขาต่างๆ   drückt er (der Mensch) seine Gefühle und Stimmungen aus.  แสดง ความรู้สึกและอารมณ์  Musik ist eine Möglichkeit, die menschlichen Gefühle auszudrücken. ดนตรีเป็นทางหนึ่งที่ ถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆ ของมนุษย์ sei es Glück  ไม่ว่าจะเป็น ความสุข oder Trauer หรือความเศร้า  sei es Liebe ไม่ว่าจะเป็น ความรัก oder Eifersucht  หรือความหึงหวง

ดูเพิ่มเติม

(comments: 0)

© ...... กฎหมายลิขสิทธิ์ (Urheberrechtsgesetz- UrhG)

บ่อยครั้งที่เรามักได้ยินการพูดทีเล่นทีจริง ว่า “สงวนลิขสิทธิ์ (คำกริยา) นะเนี่ย” และมักได้ยินคำว่า ”ลิขสิทธิ์ (copyright คำนาม)” ซึ่งกฎหมายได้กำหนดให้งานสร้างสรรค์ชิ้นหนึ่งได้รับความคุ้มครอง และลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นทันทีนับตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงาน โดยที่อาจยังไม่ได้จดทะเบียน หรือต้องจดทะเบียนด้วยซ้ำไป ดังนั้น

ดูเพิ่มเติม

(comments: 0)

สิทธิและผลทางกฎหมายเนื่องจากการเสียชีวิต

ด้วยอาชีพล่ามและนักแปล อีกทั้งเป็นอาสาสมัครมาเป็นเวลานานกว่า 15 ปี ทำให้ดิฉันได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำและให้การช่วยเหลือแก่ภรรยาคนไทยและสามีชาวเยอรมันตั้งแต่การสมรส การเกิด การหย่า การเจ็บและการตาย ซึ่งแทบทุกเรื่องจะมีกฎหมายและข้อบังคับเข้ามาเกี่ยวข้อง
ในช่วงปีที่ผ่านมาดิฉันได้ให้ความช่วยเหลือแก่พี่ๆน้องๆชาวไทยหลายคนที่สามีเสียชีวิต และได้พบว่าปัญหาหลักของคนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเยอรมนีคือ ยังไม่รู้ถึงระเบียบการและข้อมูลที่พึงรู้ โดยเฉพาะเรื่องของสิทธิและผลทางกฎหมายเมื่อมีการเสียชีวิตของคนใกล้ชิด

ดูเพิ่มเติม

(comments: 0)

Willkommen in Deutschland: คู่มือสำหรับคนต่างชาติที่เพิ่งมาอยู่เยอรมนี

Sie planen, nach Deutschland zu ziehen, oder sind vor Kurzem in die Bundesrepublik gekommen, um hier dauerhaft zu leben? Dieser Schritt bringt viele Veränderungen mit sich. Diese Broschüre soll eine Orientierungshilfe sein und Ihnen mit grundlegenden Informationen helfen, sich schneller in Ihrer neuen Heimat zurechtzufinden und zu integrieren.

ดูเพิ่มเติม