n-t-overseas

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:


นัดครั้งแรกของการบรรยายสัญจรในประเทศเยอรมนี(ปี 2559) เรื่อง "อยู่เยอรมนี" ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการจัดทำหนังสือคู่มืออยู่เยอรมนีเมื่อเดือนมิถุนายน 2558 และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยในต่างแดน

ในปีนี้สมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน(เยอรมนี)จะจัดกิจกรรมบรรยายสัญจรอย่างต่อเนื่อง หากสมาคมไทยและชุมชนไทยใดมีความสนใจที่จะขอเชิญวิทยากร NTOไปบรรยาย พูดคุยและให้ความรู้  ขอให้แจ้งความประสงค์ไปที่  
info@nto-germany.de หรือติดต่อกับสมาคมที่เว็บไซต์ www.n-t-overseas.de
อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง

...การเลี้ยงดูลูกในสองวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเลี้ยงดูลูกให้ได้รับสิ่งที่ดีของทั้งสองวัฒนธรรม จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแม่ไทยในยุโรปที่เลี้ยงดูลูกในครอบครัวผสม น่าที่จะทำให้เกิดการประมวลหาหลักการเบื้องต้นในการเลี้ยงดูลูกของแม่ไทยในต่างประเทศร่วมกัน
ดร.พัทยา เรือนแก้ว

มิถุนายน 2559ด้วยความซับซ้อนของระบบสังคมในปัจจุบัน ทำให้มนุษย์นั้นมีความแตกต่างหลากหลาย
ทั้งในแง่ของประสบการณ์ การศึกษา ทัศนคติ ความเชื่อ
ดังนั้น “ปัญหาในการสื่อสาร” จึงมีมากขึ้น ...
.สมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมและทำWorkshop ในโครงการ

ฟังกันให้มากขึ้น...คุยกันให้มากขึ้น
ในวันที่ 3-5 มิถุนายน 2559
InterCity Leipzig Hotel
Tröndlinring 2
04105 Leipzig

ทักษะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความขัดแย้งและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้วิธีการสื่อสารกับคนในชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ลดปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการสื่อสาร
ที่ไม่สร้างสรรค์ โดยทีมวิทยากรผู้มีประสบการณ์

           
    ล่าม/นักแปล            ล่าม/นักแปล         นักดนตรีบำบัด
          นักวิจัยอิสระ              นักวาดรูป


สนใจติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Naruemol Schwind
www.nto-germany.de

info@nto-germany.de

โครงการต่างๆ


โปรเจ็ค
"อ่านเก่ง เขียนดี"
อ่านต่อ
โปรเจ็ค
"ดนตรีบำบัด"
อ่านต่อ
โปรเจ็ค
"ล้วงลูกเจาะลึก ...
การเขียนโครงการ"
โปรเจ็ค
"เทคนิคการให้คำปรึกษา"
Network Thais Overseas e.V. 2015-2016 c/o Aunchun Hirling
 
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü